Phòng dịch COVID-19: Thủ tướng yêu cầu kiểm tra các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020
Tags: ,