Khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020
Tags: ,