Khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.