Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch trong công tác thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TU ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.