Hội nghị Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chào cờ, sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023
Tags: ,