Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác Bệnh viện, công tác đoàn thể năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.