300 đối tượng chính sách xã miền núi Hà Tĩnh được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.