300 đối tượng chính sách xã miền núi Hà Tĩnh được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020
Tags: ,