Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2024.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.